Dè dặt với phim Việt

Cái mác phim Việt quá lớn, nó làm cho mỗi người Việt (hoặc mỗi người Việt mà tôi biết) luôn dè dặt trước khi quyết định ra rạp để thưởng thức một phim thuần Việt. Thậm chí có người còn tuyên bố “Không bao giờ ra rạp coi phim Việt“!

Vũng Tàu – Thành phố tôi yêu

Được thiên nhiên ưu đãi, Vũng Tàu có đường bờ biển dài 42km bao quanh như một bán đảo, nhờ đó dân Vũng Tàu sinh sống chủ yếu dựa vào tài nguyên biển như du lịch, dầu khí, ngư nghiệp… Nghe mấy đứa bạn làm dầu khí nói túi dầu sắp cạn, nghĩa là tụi nó […]