Chạm ngõ thiên đường, đâu là thiên đường của tôi?

Tôi hay nói với bạn bè rằng mình hạnh phúc vì được tự do làm những gì mình thích – “liking what you do is happiness”. Nhưng tôi đã thực sự hạnh phúc chưa khi vẫn phải miễn cưỡng làm những gì mình không thích, vẫn loanh quanh tự hỏi khi nào mới chạm ngõ thiên […]