Lucky Luke

Bổi cảnh chính của Lucky Luke là miền Tây nước Mỹ cuối thế kỷ 19. Cũng có khi xuất hiện những cảnh ở bờ Đông và cả bên ngoài nước Mỹ như Canada và Mexico. Giống như các bộ phim cao bồi, hình ảnh thường thấy trong Lucky Luke là những đồng cỏ, các thị trấn, quán rượu, các chuyến xe lửa… và nhà tù, nơi […]

Du lịch Việt với nhiều nỗi lo

Gần đây tôi có nhận được chia sẻ về bài viết “Tôi đến Việt Nam là đi cho biết, và sẽ không quay lại đất nước của bạn một lần nữa đâu…” – một trong những nhận định không tốt về du lịch ở Việt Nam. Đây có thể là review đúng, có thể là […]