Trà Sư mùa nước nổi

An Giang đã quá nổi tiếng với rừng tràm Trà Sư. Có thể nói cái tên rừng tràm Trà Sư chỉ xếp sau Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam mỗi khi có ai hỏi về An Giang. Tôi không nói thêm về sự nổi tiếng của Trà Sư, chỉ muốn chia sẻ chút ý kiến […]

Tà Pạ (An Giang)

Đến với An Giang đa phần du khách sẽ nhắc đến Miếu Bà Chúa Xứ, Núi Cấm, chợ biên giới Tịnh Biên, rừng tràm Trà Sư. Nhưng ở An Giang còn có nhiều điểm đến hấp dẫn hơn thế. Tà Pạ là ví dụ điển hình.