TẾT CỔ TRUYỀN

Ai nói bỏ Tết cổ truyền? Táng xéo mỏ nha!!! Mặc dù tui thuộc thể loại hiện đại, hay đi đây đó, sính Tây này nọ nhưng cái gì thuộc về văn hoá tui luôn muốn gìn giữ. Nước ngoài người ta ăn chơi tiệc tùng lễ tết ngày văn hoá ngày kỷ niệm các […]