Tôi là một con lừa – Nguyễn Phương Mai

Nhân việc có người bạn gợi ý tôi nên viết review sách, viết liền bài này ;))   Tôi là đứa dốt văn, nhiều người nghĩ luôn “chắc nó giỏi toán lý hóa“, “ừ thì không được cả ba, chí ít cũng được một trong ba, hoặc là dốt văn nhưng giỏi mấy môn tự […]

Dè dặt với phim Việt

Cái mác phim Việt quá lớn, nó làm cho mỗi người Việt (hoặc mỗi người Việt mà tôi biết) luôn dè dặt trước khi quyết định ra rạp để thưởng thức một phim thuần Việt. Thậm chí có người còn tuyên bố “Không bao giờ ra rạp coi phim Việt“!