Dạo chơi sông ngầm Puerto Princesa

Lúc học lớp 6 tôi được biết 7 kỳ quan thế giới cổ đại (Seven Wonders of the Ancient World) qua sách báo, và tôi đã mơ ước một ngày nào đó được đến khu lăng mộ Giza tham quan kim tự tháp. Sau đó tôi biết đến 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới […]

Du lịch Việt với nhiều nỗi lo

Gần đây tôi có nhận được chia sẻ về bài viết “Tôi đến Việt Nam là đi cho biết, và sẽ không quay lại đất nước của bạn một lần nữa đâu…” – một trong những nhận định không tốt về du lịch ở Việt Nam. Đây có thể là review đúng, có thể là […]