Du lịch Việt với nhiều nỗi lo

Gần đây tôi có nhận được chia sẻ về bài viết “Tôi đến Việt Nam là đi cho biết, và sẽ không quay lại đất nước của bạn một lần nữa đâu…” – một trong những nhận định không tốt về du lịch ở Việt Nam. Đây có thể là review đúng, có thể là […]